ISPO Slovenija

Društvo za protetiko in ortotiko – ISPO Slovenija (ISPO Slovenija) je nacionalni član Mednarodnega združenja za protetiko in ortotiko (International Society for Prosthetics and Orthotics – ISPO; www.ispoint.org). ISPO Slovenija in ISPO sta multidisciplinarni organizaciji. Njun glavni namen je s pomočjo protez, ortoz, pripomočkov za gibanje in podporno tehnologijo izboljšati kakovost življenja ljudi s težavami pri gibanju in samostojnosti. To dosegata s spodbujanjem:

  • Relevantnih kliničnih raziskav in z dokazi podprte prakse
  • Razvoja inovativnih in primernih tehnologij
  • Izvajanjem visoko kakovostnih programov izobraževanja
  • Razvojem mednarodnih smernic za izobraževanje na področju protetike in ortotike
  • Objavljanjem recenzirane revije Prosthetics Orthotics International, drugih recenziranih člankov in elektronskih glasil
  • Mednarodnim sodelovanjem

Člani ISPO Slovenija so strokovnjaki, ki delajo, so delali, in/ali se izobražujejo in/ali raziskujejo na področju rehabilitacije, protetike, ortotike in rehabilitacijskega inženiringa (zdravniki različnih specialnosti, ortotiki protetiki, fizioterapevti, delovni terapevti, psihologi, socialni delavci, različni inženirji, medicinske sestre.

Organi društva izvoljeni za obdobje treh let na redni letni skupščini 23.5.2019

IZVRŠILNI ODBOR:
Predsednica: Helena Burger
Tajnik: Andrej Bavec
Blagajnik: Dejan Tašner
Članica: Mihela Nograšek
Član: Matic Bombek

NADZORNI ODBOR:
Član: Boštjan Boltežar
Član: Kevin Lulik
Član: Robert Ferfolja

RAZSODIŠČE:
Predsednik: Tomaž Maver
Članica: Urška Zupanc
Članica: Veronika Slapar