Postanite član

Vabimo vas, da se ponovno ali pa kot novi član pridružite Društvu za protetiko in ortotiko ISPO Slovenija.

V kolikor se odločite za članstvo v mednarodnem združenju vas le to opredeli kot polnopravnega člana ISPO Slovenije. V nasprotnem primeru lahko postanete pridruženi član našega društva.

Višina članarine za leto 2020

Letna članarina za polnopravne člane za leto 2020 znaša:

 • stari člani: 70€;

 • študenti: 35€;

 • novi člani: 65€

Letna članarina za pridružene člane znaša 30€.

Letna članarina za pridružene člane študente znaša 15€.

Članarina velja za obdobje koledarskega leta. Začne teči z dnem plačila in velja do 31.12. tekočega leta.

Kaj vam članstvo v ISPO Slovenija zagotavlja?

V letu 2020 polnopravno članstvo zagotavlja:

 1. nižjo kotizacijo na mednarodnih ISPO srečanjih (npr. evropski, regionalni kongresi, ISPO Hrvaške)

 2. prejemanje revije Prosthetics Orthotics International (Šest izvodov letno, za celoletne člane. Revijo začnete prejemati po včlanitvi.)

 3. mesečno prejemanje novic mednarodne ISPO

 4. volilna pravica in pravica biti izvoljen v organe ISPO Slovenija

 5. redna obvestila o vseh dogodkih

 6. dostop do izobraževalnih materialov na spletni strani: www.ispoint.org

 7. ekskluzivni dostop do povzetkov predavanj priznanih predavateljev in drugih izobraževalnih resursov objavljenih na spletu mednarodne ISPO

 8. dostop do nove spletne publikacije z znanstvenim pristopom usmerjenim na klinično prakso

 9. ni plačila kotizacije za strokovna srečanja ISPO Slovenije

Prednosti pridruženega člana

 1. ni plačila kotizacije za popoldansko strokovno srečanje ISPO Slovenije

 2. nižja kotizacija za celodnevno ali dvodnevno srečanje ISPO Slovenije

 3. redna obvestila o vseh dogodkih

Podatki za nakazilo članarine

 • prejemnik: ISPO SLOVENIJA, Linhartova 51, 1000 Ljubljana,

 • številka račun: SI56 0204 2025 5775 079,

 • namen plačila: Plačilo članarine ISPO 2020,

 • vrsta posla: A 3011

 • referenca: 00 2020

Priporočamo, da članarino za tekoče leto plačate do 31.1.

Ob plačilu članarine izpolnite priloženo prijavnico, da vam bomo lahko potrdili prejem članarine. Kasneje, ko plačate članarino, več je možnosti, da vam ne moremo zagotoviti prejema vseh številk revije in tekočih obvestil mednarodnega društva. Na novo se lahko včlanite celo leto, vendar vam ugodnosti začnejo veljati od dneva včlanitve.

Postanite član ISPO Slovenija