Aktualni dogodki

MEDNARODNI DAN ORTOTIKE IN PROTETIKE - 5. NOVEMBER

Ortotik in protetik je samostojen zdravstveni delavec, ki pri svojem delu povezuje medicinsko (anatomija, fiziologija in patofiziologija)in tehnično znanje (mehanika, biomehanika in materiali). Ta znanja uporablja pri oskrbi pacienta s protezo, ortozo ali drugimi medicinskimi pripomočki. Njegove kompetence obsegajo načrtovanje, izdelavo in nameščanje medicinskega pripomočka, ki nadomešča telesne funkcije in zgradbe ter s tem izboljša ter olajša opravljanje različnih dejavnosti in sodelovanje pacientov.

Ortotik in protetik je enakopravni član rehabilitacijskega tima. V okviru rehabilitacijskega tima sodeluje pri predpisu in prevzemu ter preverjanju ustreznosti medicinskega pripomočka, ki ga je izdelal.

V Sloveniji se poklic pridobi po študiju na programu Ortotika in protetika na Zdravstveni fakulteti, Univerze v Ljubljani in traja tri leta.

Domači dogodki in obvestila

Pretekli dogodki

Spletna predavanja 2021

V letu 2021 smo v Društvo za protetiko in ortotiko ISPO Slovenija pripravili serijo spletnih predavanj. Ugledni vabljeni predavatelji iz tujine in Slovenije bodo predstavili novosti ter različne poglede na posamezne teme povezane z ortotiko in protetiko.

Program predavanj s prijavnico

ISPO Slovenia webinar programme with application form

Strokovno srečanje ISPO Slovenija

21. november 2019

MOŽNOSTI UPORABE NOVIH TEHNOLOGIJ V PROTETIKI IN ORTOTIKI

Strokovno srečanje ISPO Slovenija 2019 program

Mednarodni dogodki

Mednarodni sejem in kongres ortotike in protetike OT World v Leipzigu (Nemčija) bo potekal med 14. in 17. meseca maja 2024.

Svetovni kongres mednarodnega združenja za protetiko in ortotiko

20. svetovni kongres ISPO bo leta 2025 potekal na Švedskem med 16. in 19. junijem 2025.

https://www.ispo-congress.com/

Ostali dogodki

Več mednarodnih dogodkov lahko redni člani najdejo na spletni strani mednarodnega združenja http://www.ispoint.org