Aktualni dogodki

Domači dogodki in obvestila

Pozdravljeni!                                                                         

Leto je hitro naokoli in ponovno se obračamo na vas z vabilom, da se včlanite ali obnovite vaše članstvo v Društvu za protetiko in ortotiko ISPO Slovenija.

Zneski letnih članarin ostajajo  enaki:

Polnopravni člani:

  • člani: 70€
  • študenti: 35€

Pridruženi člani: 30€.

Pridruženi člani študenti:15€.

Dopis člani 2020

Prijavnica SLO 2020

Strokovno srečanje ISPO Slovenija

21. november 2019

MOŽNOSTI UPORABE NOVIH TEHNOLOGIJ V PROTETIKI IN ORTOTIKI

Strokovno srečanje ISPO Slovenija 2019 program

Mednarodni dogodki

Ostali dogodki

Več mednarodnih dogodkov lahko redni člani najdejo na spletni strani mednarodnega združenja http://www.ispoint.org